Hostingplaneet
Image default
Bedrijven

Moderne bibliotheek oplossingen worden geleverd door Dialoc ID

De periode dat bibliotheken er vele eeuwen achtereen praktisch altijd hetzelfde eruit zagen ligt inmiddels definitief achter ons. De oprukkende automatisering en digitalisering heeft de afgelopen decennia ook in bibliotheken z’n intrede gedaan, waardoor het steeds meer centrale kennis- en informatiecentra zijn geworden waar veel meer gebeurt dan alleen maar boeken uitlenen. De doorlopend veranderende wensen van consumenten in het algemeen en bibliotheekbezoekers in het bijzonder hebben tot gevolg dat u voor wat betreft het aanbieden van uw dienstverlening steeds meer richting advisering en informatieverstrekking gestuwd wordt, waardoor allerlei arbeidsintensieve bibliotheektaken in de verdrukking dreigen te komen. Echter, door bibliotheek oplossingen van Dialoc ID in te zetten kan uw takenpakket een flink stuk lichter worden.

Passende bibliotheek oplossingen dankzij goede research

Voor wat betreft de ontwikkeling van onze verschillende bibliotheek oplossingen werken we altijd nauw samen met tal van bibliotheken over de hele wereld. Deze aangename wisselwerking zorgt ervoor dat we producten op de markt kunnen brengen die ook echt goed aansluiten op de uiteenlopende behoeften in bibliotheken. Omdat we ons puur in oplossingen voor bibliotheken hebben gespecialiseerd begrijpen we bijvoorbeeld als geen ander hoe belangrijk het is dat de geplaatste apparatuur fluisterstil z’n werk moet kunnen doen, zodat de serene rust waar bibliotheken om bekend staan niet verstoord wordt.

Overbrugging tussen EM- en RFID-technologie

Schakelt u de hulp van Dialoc ID in voor bibliotheek oplossingen op het vlak van automatisering, dan is de kans groot dat het niet de eerste keer is dat er binnen uw organisatie nieuwe technieken worden geïntroduceerd. Veel bibliotheken werken vandaag de dag dan ook nog steeds met de ietwat verouderde EM (elektromagnetische) technologie. De meest moderne toepassingen maken daarentegen gebruik van de RFID-techniek. Om te voorkomen dat u in één keer uw volledige oude automatisering overboord moet gooien, biedt Dialoc ID u doordachte overbruggingsoplossingen aan in de vorm van hybride-systemen, zodat u over langere periodes stap voor stap verder kunt moderniseren.