Hostingplaneet
Image default
Bedrijven

De CLP notificatie in Europa

CLP notificatie betreft een notificatie van gevaarlijke stoffen in desbetreffende producten. Hierin staat vermeld welke formule is samengesteld voor de ontwikkeling van het product. Dit is verplicht in heel Europa om handel te kunnen voeren in de producten. Maar voor elk land is deze regelgeving anders opgesteld, wat voor problemen kunnen zorgen.

Zo hoef je in het Verenigd Koninkrijk alleen een mail te sturen om aan arti.45 te voldoen. Terwijl je in Frankrijk een gecertificeerd online identiteitscertificaat nodig hebt, wat je tegen betaling kan ontvangen. Zo zijn er vele verschillen in de 26 EU lidstaten. Hierdoor is het lastig om alles onder controle te houden van de gevaarlijke stoffen.

Wat is nu een goede oplossing

Om ervoor te zorgen dat elke CLP notificatie gelijk is in heel Europa zal het belangrijk zijn dat alles centraal geregeld wordt. Dit is uiteraard een grote onderneming voor de hoeveelheid producten die er in omgang zijn. Maar het is wel zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat de veiligheid goed georganiseerd kan worden. Er zal dan een centrale database komen in heel Europa waar duidelijk en overzichtelijk alle producten vermeld staan.

Door de inschrijving en aanmelding van de producten kan er minder fraude ontstaan, voornamelijk omdat het geïnspecteerd kan worden voor controle. Daarnaast zal de UFI code een speciale formule ingebouwd hebben zodat hier niet mee gespeculeerd kan worden. Zeker als dit verplicht wordt kunnen bedrijven zich niet meer verstoppen zodat alle producten met gevaarlijke stoffen geregistreerd zullen zijn. Een stuk veiliger voor alle consumenten en bedrijven.

https://www.devibfabriek.nl/aanmelding-bij-het-antigifcentrum-art-45-van-clp/