Hostingplaneet
Image default
Hosting

CAO’s: wat weten wij er eigenlijk van?

Ieder vakgebied, ieder bedrijf en iedere werkgever hebben zich tegenwoordig te houden een vastgestelde regelingen m.b.t. het salaris van de medewerkers, aantal vakantiedagen, etc. Deze regelgevingen staan in de diverse collectieve arbeidsovereenkomsten oftewel cao’s in het kort. Maar hoe zijn deze arbeidsovereenkomsten eigenlijk ontstaan en wat hebben wij eraan als werknemers?

Allereerst is het belangrijk om te weten hoe de collectieve arbeidsovereenkomsten van vandaag de dag eigenlijk zijn ontstaan. Aan het eind van de negentiende eeuw (1894) werd, de allereerste collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten. Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd opgesteld naar aanleiding van de staking van de Amsterdamse diamantwerkers. De arbeidsomstandigheden waren aan het eind van de negentiende eeuw uitermate slecht en er was volop sprake van uitbuiting van de werknemers.

De Amsterdamse werknemers vonden dat hier verandering in moest komen en besloten daarvoor te zorgen door collectiviteit en solidariteit. Zij dwongen hun werkgevers, als een collectief, vaste afspraken te maken door middel van een staking. In 1907 werd het collectieve arbeidsovereenkomst wettelijk erkent en in 1927 werd de Wet betreffende de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (Wet cao) aangenomen en erkent.

Maar wat hebben de werknemers van vandaag de dag aan een cao? Dankzij het cao hebben werknemers altijd vaste afspraken bij de hand m.b.t. hun minimum salaris, recht op vakantiedagen, d 13e maand en nog veel meer. Hierdoor krijgt u altijd sowieso het minimale van waar u recht op heeft en is de kans op uitbuiting van de werknemers door het bedrijf nihil. Tegenwoordig zijn er voor alle bedrijfstakken en beroepenvelden verschillende cao’s, zoals CAO-bouw, CAO voor schilders, etc. Het is dan ook niet gek dat steeds meer bedrijven zich zijn gaan verdiepen in de diverse cao’s. Een bedrijf dat zich hier ook in heeft verdiept, is CBBS Salarisservice. CBBS Salarisservice weet van alles over bijvoorbeeld de CAO Bouw, CAO Schilders, etc.

Dus mocht u meer willen weten over de cao voor uw vakgebied of vragen hebben over één van de cao’s, bezoek dan eens de website van het CBBS: www.cbbs.nl.

Bezoek de link en verkrijg meer info : http://www.cbbs.nl