Hostingplaneet
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

De kortste route naar werk met outplacement

Wanneer een werknemer ontslagen wordt kan deze vaak gebruik maken van een re-integratie of outplacementbedrijf. Zeker in tijden van recessie en een matige werkgelegenheid is outplacement een manier om sneller aan een nieuwe baan te komen. Werkcontact is zo’n bureau.

Werkcontact is een zeer compleet re-integratie en outplacementbedrijf. Met een eigen diagnostisch centrum, trainingscentrum en werkcontactpunt. Werkcontact verzorgt waar mogelijk het hele traject. Soms wordt samenwerking gezocht met deskundige partners en bedrijven in de regio. Hoe dan ook: de specialisten staan altijd in direct contact met elkaar. Eén aanspreekpunt en alles is geregeld. Zeer nauwkeurig worden de soms onontdekte mogelijkheden van een klant in kaart gebracht, noodzakelijke trainingen verzorgd en eerste stappen richting arbeidsmarkt gezet. Heel intensief, heel persoonlijk, heel gedreven. Bij Werkcontact heeft elke cliënt een individuele coach. Dat is wel zo vertrouwd en duidelijk. We stellen samen een plan op dat het uitgangspunt vormt bij alle verdere acties. Als we het over de aanpak eens zijn, gaan we er voor. We vragen commitment en we bieden het. Omdat iedereen andere talenten en wensen heeft, is een mobiliteitstraject altijd maatwerk, één op één met uw coach van Werkcontact.

Voor werkgevers is een mobiliteitstraject vaak even waardevol als voor werknemers. Een medewerker die de kans krijgt zich te ontwikkelen, is gemotiveerder en op termijn breder inzetbaar. Bovendien blijft de opgebouwde kennis en ervaring behouden in het bedrijf.

Wat is er zo bijzonder aan de aanpak van Werkcontact?

Uit onze uitstroomresultaten blijkt dat we een hoog percentage van onze klanten weer duurzaam aan de slag helpen. Alle inspanningen van coach en klant zijn voortdurend gericht op het vergroten van de kansen op werk, met als doel het behouden of verwerven van een betaalde baan. Hoe ingewikkeld een persoonlijke situatie ook kan zijn, welke hulpvragen zich ook aandienen, we houden één doel voor ogen: de nieuwe baan. Daarbij bekijken we wat de competenties zijn van een klant (kennis, vaardigheden en houding), over welke talenten hij beschikt, wat de klant echt wil en wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt.

Naast dit menselijke aspect zijn we ons natuurlijk ook bewust van de financiële aspecten: hoe beter onze dienstverlening is en hoe meer gericht op duurzaam resultaat, hoe gunstiger het is voor uitkeringsinstanties en verzekeraars. Het lijkt nu alsof deze twee aspecten elkaars tegengestelde zijn. maar schijn bedriegt, Werkcontact onderkent juist dat werk en zinvol leven een gezamenlijk belang is. De klant krijgt een passende baan, de werkgever heeft een gemotiveerde werknemer en gemeenten hebben minder uitkeringsgerechtigden. Kortom: een win-win-win-situatie.

https://www.outplacementverzekering.nl