Verzekerd tegen ziekte met een zorgverzekering

door | juli 27, 2020

Wat is een zorgverzekering?

Voor je je zorgverzekering vergelijken 2021 is wat informatie erover handig. Een zorgverzekering is een wettelijke ziektekostenverzekering, die iedereen die in Nederland woont en/of werkt moet afsluiten. De zorgverzekering dekt noodzakelijke, op genezing gerichte zorg, zoals kosten voor hulpmiddelen en kosten voor een bezoek aan de huisarts. De nieuwste zorgverzekering bestaat sinds 2006. In 2006 en 2007 gold er nog een no-claimregeling, maar vanaf 2008 wordt er gewerkt met een eigen risicoregeling. 

Marktwerking zorg

Door de zorgverzekering in te voeren, werd er niet langer onderscheid gemaakt tussen het ziektefonds en particuliere ziektekostenverzekeringen. Verzekeraars concurreren met elkaar met als doel klanten te verwerven en zorgverleners concurreren met elkaar voor contracten met zorgverzekeraars. Het mechanisme van marktwerking deed zijn intrede in de zorg.

Wettelijk verplicht

Het is in Nederland in de wet vastgesteld dat iedereen, die in Nederland woont en/of werkt zich moet verzekeren. Maar welke doelgroepen vallen hieronder en wie niet? Ten eerste moet iedere Nederlander boven de achttien jaar zich verzekeren. Verder moet je aan de verzekeringsverplichting voldoen, als je een niet-ingezetene bent die werkzaam is in een Nederlandse overheidsinstelling in het buitenland. Ook niet-ingezetenen met een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden in Nederland moeten zich verzekeren.

Vrijstelling van betaalplicht

Vrijgesteld van de verzekeringsplicht zijn militairen, want Defensie betaalt voor hen de medische kosten. Daarnaast zijn gemoedsbezwaarden, mensen die vaak uit religieuze overwegingen tegen het betalen van verzekeringen zijn, uitgesloten van de verzekeringsplicht.

Onverzekerd zijn kost geld

Ben je geen gemoedsbezwaarde of militair, moet je de zorgverzekering betalen. Wanneer niet aan de verzekeringsplicht wordt voldaan, krijg je een boete voor de tijd dat je onverzekerd was. Je zorgverzekering vergelijken 2021 is een optie, maar het afsluiten is dus een plicht. Dit kan ook met terugwerkende kracht gevorderd worden. De boete bedraagt honderd dertig procent van de nominale premie, het gemiddelde bedrag aan premie vastgesteld door het ministerie.

Wonen of werken in buitenland

Voor mensen die wonen en of werken in het buitenland kunnen andere regels gelden. Mensen die in het buitenland wonen, maar in Nederland werken, moeten gewoon een zorgverzekering afsluiten. Dit geldt dan alleen, als je in een verdragsland woont. Woon je daarbuiten, dan moet je je verzekeren in het land waar je woont. Woon je in Nederland, maar werk je in het buitenland dan vervalt je Nederlandse zorgverzekering.