Hostingplaneet
Image default
Woning en Tuin

Bouwvergunning

Een bouwvergunning (ook wel omgevingsvergunning genoemd) moet u aanvragen bij de gemeente, tegenwoordig kan dit zelfs online! De gemeente zal uw bouwplan toetsen aan de diverse voorschriften en zal vervolgens besluiten wel of niet de vergunning te verlenen.

Bouwvergunning is uw verantwoording

Laat u een huis bouwen of renoveren en heeft u hiervoor een aannemer en/of architect in de arm genomen dan is het gebruikelijk dat één van deze partijen de bouwvergunning voor u aanvraagt, maar u blijft zelf echter wel altijd verantwoordelijk voor alle zaken rondom de bouw zelf. Bespreek daarom altijd het aanvragen van een bouwvergunning met uw architect en/of aannemer zodat hierover geen misverstanden ontstaan.

Waar moeten uw bouwplannen aan voldoen?

De gemeente toetst uw bouwplannen aan een aantal zaken waaronder de voorschriften van het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening, het bestemmingsplan, de welstandsnota en de constructieve veiligheidseisen van het Bouwbesluit. Indien uw bouwplannen voldoen aan deze voorschriften is de gemeente verplicht u een bouwvergunning te verlenen.

Als uw bouwvergunning wordt afgewezen

Wordt uw bouwgunning niet verleend, dan kunt u hiertegen binnen zes weken bezwaar maken. Wordt dit niet gehonoreerd dan kunt u nog twee dingen doen; binnen zes weken beroep aantekenen bij de bestuursrechter en als dit niet positief voor u uitpakt kunt u nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Belangrijk is wel dat u zich voordat u aan deze juridische procedures begint, u goed laat informeren over de risico’s en kosten die het procederen met zich mee brengt. En ook niet onbelangrijk, wat zijn uw kansen?!

Informeer uw buren

Plant u een verbouwing of renovatie van bijvoorbeeld uw kozijnen, dan is het raadzaam om uw buren hierover te informeren. Mochten zij namelijk problemen hebben met uw plannen, dan is het voor beide partijen beter dat u hier vóór de bouw achter komt dan in een latere fase. U kunt in dit stadium nog proberen tot een oplossing te komen die beide partijen tevreden stemt. Uw buren hebben namelijk de mogelijkheid om bezwaar in te dienen bij de gemeente tegen uw bouwplannen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan overlast voor hen in de vorm van extra schaduw, stank of trillingen. Als uw bouwplannen voldoen aan de voorschriften van de gemeente, zullen de bezwaren van uw buren de toekenning van de bouwvergunning niet tegengaan. Zijn uw bouwplannen echter in strijd met bijvoorbeeld het bestemmingsplan van de gemeente, dan zullen bovengenoemde bezwaren wel meegewogen worden.   

Bezoek de link en verkrijg meer info : http://www.renovatie-nu.nl/bouwvergunning/